Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Konferencja „Pandemia w języku prawa” (2021)

Uniwersytet Warszawski, 17 maja 2021

Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki działające przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję „Pandemia w języku prawa”. Konferencja, która odbędzie się 17 maja 2021 roku w przestrzeni wirtualnej, jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z programem:

Temat wydarzenia jest wyjątkowo aktualny i dotyczy wszystkich. Pandemia koronawirusa wywróciła świat i zmieniła wiele aspektów naszego życia. Jako juryslingwiści chcemy sprawdzić, czy znalazło to swoje odzwierciedlenie również w języku prawa. 

Cele konferencji to: 

  • wskazanie oraz opisanie wywołanych przez pandemię zmian w dyskursie prawnym w różnych językach i kulturach prawnych; 
  •  pogłębienie wiedzy w zakresie zmian terminologicznych zachodzących w języku; 
  •  zaangażowanie studentów w działalność naukową oraz stworzenie przestrzeni do dzielenia się zdobytą wiedzą. 

Konferencja „Pandemia w języku prawa” została stworzona w myśl idei nauczania kooperatywnego — będzie to swoista wymiana opinii i wyników przeprowadzonych badań pomiędzy ekspertami a studentami. Mamy nadzieję, że konferencja wpłynie na podwyższenie poziomu świadomości społeczeństwa w obszarze zmian zachodzących w dyskursach prawnych w kontekście pandemii. 

Konferencję otworzą wykłady plenarne Gości Honorowych: 

  • Wioletta Wichrowska (Rządowe Centrum Legislacji); absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka i współautorka słowników ortograficznych i publikacji z zakresu poprawności językowej aktów prawnych. Wykładowczyni w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i na studiach podyplomowych „Legislacja w praktyce” na UczelniŁazarskiego w Warszawie. Członek Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego oraz Zespołu Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Obecnie zatrudniona w Rządowym Centrum Legislacji.

 

  • Radosław Iłowiecki (Kancelaria Sejmu RP);  absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, legislator z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach publicznych, obecnie zatrudniony w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, patron na aplikacji legislacyjnej.

 

  • dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy); dr habilitowany nauk prawnych,profesor uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prorektor ds. finansów i organizacji, kierownik Katedry Administracji. Wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, Sp. z o.o. Członek Centrum Prawa Ekologicznego oraz Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska. Autor i współautor ponad 60 opracowań książkowych z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawa samorządu terytorialnego m.in “Prawo ochrony klimatu Wspólnoty Europejskiej” Bydgoszcz – Włocławek 2004, “Pozwolenie zintegrowane” Włocławek – Toruń 2004, „Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska”, Toruń 2005, „Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej”, Warszawa 2007, “Ustrój samorządu terytorialnego”, Toruń 2013, “Prawo ochrony środowiska. Komentarz”, Warszawa 2013, “Prawo wodne. Komentarz”, Warszawa 2013, „Prawo gospodarki odpadami”, Poznań 2014. Ponadto autor ponad 200 artykułów naukowych oraz szeregu ekspertyz prawnych poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska oraz prawa administracyjnego, w tym ekspertyz dla Sejmu, Senatu, Komisji Europejskiej, współautor dla Ministerstwa Środowiska projektu ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami

 

  • Agnieszka Bartczak (Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Pisemnych, Departament Języka Polskiego);  ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i studia latynoamerykanistyczne w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW. Od 2007 r. pracuje jako tłumaczka i terminolog w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Od 2016 r. jako główna terminolog Departamentu Języka Polskiego koordynuje opracowywanie polskiej terminologii na potrzeby tłumaczenia dokumentów Komisji oraz współpracę z innymi instytucjami UE i z organami polskimi w tej dziedzinie. Współautorka Vademecum tłumacza.

 

  • Aleksandra Tomaszewska (Uniwersytet Warszawski);  językoznawczyni, laureatka Diamentowego Grantu MNiSW, tłumaczka. W 2017 r. ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, studiowała też w ramach programu Erasmus+ na kierunku Traduction, rédaction, et médiation multilingue w INALCO w Paryżu (2016–2017). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW pod kierunkiem prof. ucz. dr hab. Łucji Biel (ILS UW) i prof. zw. dr hab. Mirosława Bańko (IJP UW). Prowadziła zajęcia ze studentami ILS z zakresu tłumaczeń pisemnych (teksty polityczno-społeczne, prawo krajowe, prawo UE i międzynarodowe). Uczestniczka konferencji, szkoleń i wydarzeń popularyzatorskich związanych z jej zainteresowaniami badawczymi: językoznawstwem kontaktu, językoznawstwem korpusowym oraz tłumaczeniami instytucjonalnymi.

 

  • Natalia Zawadzka-Paluektau (Uniwersytet w Sewilli/Uniwersytet Warszawski); językoznawczyni i tłumaczka audiowizualna, absolwentka Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych na Uniwersytecie Warszawskim (filologia angielska i filologia romańska). Obecnie przygotowuje swoją rozprawę doktorską z dziedziny lingwistyki korpusowej i krytycznej analizy dyskursu pod kierunkiem prof. ucz. dr hab. Łucji Biel (Uniwersytet Warszawski), oraz prof. Cataliny Fuentes Rodríguez i prof. Mariny González Sanz (Uniwersytet Sewilski).

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z abstraktami przygotowanymi przez naszych Gości Honorowych:

Kontakt: sknj.kn@uw.edu.pl 

Serdecznie zapraszamy studentów i bardziej doświadczonych badaczy! 

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/383221166027246

Komitet Naukowy 
prof. ucz. dr hab. Łucja Biel (UW) 
dr hab. Anna Jopek-Bosiacka (UW) 
dr Karolina Stefaniak (DGT KE) 

Komitet Organizacyjny 
Kinga Bartnicka
Malwina Boralewska 
Jakub Drożdżał 
Julia Dudzicz 
Paweł Gil 
Marina Gogula 
Maria Hul 
Gabriela Karpowicz 
Anika Kęska 
Natalia Kocon
Zofia Kopiec   
Hanna Kowal 
Tomek Kuciński 
Anna Macko 
Izabela Nakonieczna 
Aleksandra Pec 
Julia Pisulińska 
Maria Sadowska 
Agata Skrzyniarz 
Sylwia Spodobalska
Matylda Staszak
Patryk Ślęzak

 

 

onieczna 
Aleksandra Pec 
Julia Pisulińska 
Maria Sadowska 
Agata Skrzyniarz 
Sylwia Spodobalska
Matylda Staszak
Patryk Ślęzak