Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

OPIEKUN NAUKOWY

Dr hab. Anna Jopek-Bosiacka

adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Stopnie naukowe:

 • magister (filologii w zakresie) lingwistyki stosowanej (język rosyjski i angielski), ILS, Uniwersytet Warszawski, 1997
 • magister prawa, WPiA, Uniwersytet Warszawski, 2001
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie filologii angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok 2003

Zainteresowania naukowe:

 • translatoryka, przekład prawny
 • komunikacja międzykulturowa, zwł. specjalistyczna
 • analiza dyskursu
 • pragmatyka
 • lingwistyka tekstu

Doświadczenie dydaktyczne:

 • przekład prawny i specjalistyczny
 • terminologia prawno-ustrojowa
 • analiza dyskursu prawnego
 • komunikacja specjalistyczna
 • stylistyka języka prawa

Doświadczenie zawodowe:

 • adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, od 2003 r.
 • kierownik Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, wrzesień 2005 – lipiec 2007
 • wicedyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW ds. współpracy z zagranicą i organizacji, październik 2012 – sierpień 2014
 • redaktor naczelny czasopisma “Lingua Legis”, od 2015 r.
 • opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Juryslingwistyki, od 2006 r.

Doświadczenie organizacyjne:

 • Współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej (obok Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji UW oraz CNRS – Centre national de la Recherche scientifique, ATILF – Analyse et Traitement informatique de la Langue française i Uniwersytetu Nancy 2), „Język a prawo: komunikacja prawna w perspektywie interdyscyplinarnej”, Warszawa (BUW) 2-4 grudnia 2004 r.
 • Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki (opiekun naukowy), „Ekwiwalencja w tłumaczeniu prawnym – teoria i praktyka”, Warszawa (ILS), 25 luty 2006 r.
 • Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki (opiekun naukowy) oraz 2 inne koła naukowe UW: Lingua iuris i Legislator), „Proces legislacyjny – normy, czas i bariery języka”, Warszawa (Pałac Tyszkiewiczów Potockich), 30 marca 2007 r.

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • członek Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
 • członek ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
 • członek International Language and Law Association

Staże naukowe i granty:

 • Uniwersytet w Amsterdamie (Program of Discourse Studies – opiekun naukowy Prof. T. A. van Dijk), maj-lipiec 1999
 • Stypendium Erasmus Staff Mobility, University of Westminster, Centre for Translation and Interpreting, Londyn (2014)

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

 • Document Design Conference 2004, Tilburg, Holandia, 22-24 stycznia 2004 r., (wraz z Prof. A. Duszak): „»… other plants« […] »or magazines«. Reconstructing a legislative process for ‘error detection’.”
 • Język a prawo: komunikacja prawna w perspektywie interdyscyplinarnej, Międzynarodowa Konferencja ILS UW, Wydziału Prawa i Administracji UW oraz CNRS, ATILF i Uniwersytetu Nancy2, Uniwersytet Warszawski, 2-4 grudnia 2004 roku. Referat: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego a komunikacyjna funkcja tekstów prawnych.

Nagrody:

 • nagrody z okazji święta Uniwersytetu Warszawskiego 2004, 2005, 2006

Inne:

 • radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • tłumacz przysięgły języka angielskiego