PROJEKTY

W ramach swojej działalności członkowie Koła organizują warsztaty ćwiczeniowe, spotkania i prelekcje zaproszonych gości, w tym m.in. profesjonalnych tłumaczy, wykładowców, specjalistów przekładu sądowego i specjalistycznego, jak również konferencje naukowe.

Od pięciu lat SKNJ organizuje również ogólnopolski konkurs tłumaczeniowy „Prawo w tłumaczeniu” dla studentów i absolwentów kierunków filologicznych jak i studentów i absolwentów wydziałów prawa, którzy są zainteresowani przekładem prawnym.