Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

CZŁONKOSTWO

Członkiem Studenckiego Koła Naukowego Juryslingwistyki może zostać każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy otwarci na każdą osobę, która jest zainteresowana tematyką Koła. Nie ma znaczenia jaki kierunku studiujesz oraz na którym etapie studiów jesteś. Nie wymagamy też specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej. Liczy się chęć zdobycia wiedzy oraz rozwój osobisty wraz z faktycznym zainteresowaniem działalnością SKNJ oraz oczywiście aktywne uczestniczenie w naszych projektach i spotkaniach.

Każdy może uczestniczyć w jednym spotkaniu Koła bez wypełniania deklaracji członkostwa.

Warto zostać Członkiem naszego Koła, bowiem tylko po uzyskaniu członkostwa można w pełni uczestniczyć w działalności Koła.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu każdy Członek Koła ma prawo do:

  • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,
  • udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości,
  • używania odznak i znaków Koła, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Koła,
  • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

Do obowiązków Członka należy zaś:

  • aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła,
  • stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła.

W celu uzyskania członkostwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmpZhkVFgI-MkFYHQ_4Bj2gaKIy4hg44_-aG1vWKCDLioJpQ/viewform?usp=sf_link