Wykład dr. Michała Bartoszewicza

Dnia 24 kwietnia 2018 roku gościliśmy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej dr. Michała Bartoszewicza. Wykład dotyczył wybranych sfer ochrony prawnej języka polskiego. Podczas wykładu mogliśmy poznać aktualne formy ochrony języka, a także wspólnie przedyskutować i zastanowić się nad sposobami, które można by ewentualnie wdrożyć, aby język polski zachował swoją formę i przetrwał jak najdłużej.

Dr Michał Bartoszewicz – prawnik konstytucjonalista. Autor rozprawy doktorskiej pt. Nadzór nad partiami politycznymi w polskim porządku konstytucyjnym. Książka pod tym samym tytułem została opublikowana w Wydawnictwie Sejmowym w 2006 roku. Główne kierunki badań Michała Bartoszewicza to rola społeczeństwa obywatelskiego w ustroju politycznym, wolności i prawa człowieka, legislacja i ochrona prawna języka polskiego. Owocem badań na tym polu jest książka Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej wydana w 2017 r. Autor ponad 35 publikacji naukowych w tym komentarzy do wielu przepisów Konstytucji (w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014). Pracuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Należy do Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Abstrakt:
Język polski w samym swoim istnieniu nie jest raczej zagrożony. Nie wymaga ochrony podobnej do troski o zachowanie ginących gatunków roślin czy zwierząt. Suma doświadczeń historycznych użytkowników polszczyzny sprawiła jednak, że język polski jest uregulowany zarówno w Konstytucji RP, jak i w ustawach zwykłych. Warto ustalić na czym polega istota tej ochrony i jakich aspektów używania języka ona dotyczy.

Centralnym zagadnieniem jest niewątpliwie używanie języka polskiego, i to w odpowiedniej formie, przez organy władzy publicznej w Polsce w wykonywaniu zadań i kompetencji (zwłaszcza tych skierowanych na zewnątrz aparatu władzy).

Nieco rzadziej bada się wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na pozycję i funkcjonowanie języka polskiego. Celowe będzie więc zbadanie z jednej strony roli polszczyzny jako jednego z języków urzędowych Unii, a z drugiej strony oddziaływania innych języków (zwłaszcza angielskiego) na komunikację językową w Polsce, także w aktach komunikacji powstających w instytucjach publicznych.

Ostatnim zagadnieniem, które warto poruszyć jest ochrona praw użytkowników różnych usług, która jednocześnie służy trosce o należną pozycję języka polskiego.

Dziękujemy serdecznie za niezmiernie ciekawe i pouczające spotkanie!

Do zobaczenia wkrótce 🙂